Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Ps 42,3

 

17 maja odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Poznaj całą Biblię".