Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj! Otwórz, Panie, oczy swoje i patrz! 2 Krl 19,16

 

Odbyło się XXXV Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2021 w niedzielę ok godz. 12.30 - po nabożeństwie; ze względu na obostrzenia spotkanie odbyło się w kościele  gdzie można było zachować konieczny dystans.  Tematem głównym spotkania było podsumowanie pracy Szkół pod rządami nowej Pani Dyrektor oraz przygotowanie wyborów uzupełniających członków Zarządu jesienią tego roku.