Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie;
niech 
słońce nie zachodzi nad gniewem waszym.
Ef 4,62

 

17 grudnia 2016 r., w naszych salach parafialnych, odbyło się Spotkanie Świąteczne dla dzieci. Organizatorem tego wydarzenia było Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w RP w ramach gliwickiego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości).

Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości, jeżeli nie dzielimy go z drugim człowiekiem. (Seneka) 

W Spotkaniu Świątecznym udział wzięło blisko 60 dzieci i ich rodzin. Spotkanie zaczęło się emisją filmu, a urozmaicone było wspólnym kolędowaniem, rozmową o zwyczajach świątecznych i innymi atrakcjami. Podczas tego spotkania wskazano na najważniejszy wymiar Świąt Bożego Narodzenia, na relację z Bogiem.

Wszystkie dzieci otrzymały prezenty składające się ze słodyczy, zabawek, gier edukacyjnych, odzieży, sprzętu sportowego i innych atrakcji. Takie bogactwo prezentów możliwe było dzięki Darczyńcom o Wielkim Sercu.

Szczególne podziękowania dla Wolontariuszy/Darczyńców z Firmy HL Display spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach i koordynatora tej grupy Aleksandry Kurzak i Damiana Glajcara. Dzięki Waszemu wsparciu można było hojnie obdarować dzieci i rodziny potrzebujące pomocy.

W ramach wolontariatu pracowniczego w wydarzenie zaangażowali się Wolontariusze Firmy Asseco Poland S.A. Pracownicy Asseco przeprowadzili zbiórkę prezentów dla dzieci, zorganizowali pracę Mikołajów:), prowadzili zajęcia dla dzieci i pomagali w innych pracach. Koordynatorem tej grupy jest Dagmara Krzywicka, której bardzo dziękujemy.

W przyszłym tygodniu odwiedzimy w domach wybrane rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Bardzo dziękujemy Darczyńcom ze wspólnoty ewangelickiej z niemieckiego Guben oraz pozostałym darczyńcom CME.

 Dziękujemy za pomoc w organizacji spotkania Proboszczowi ks. Andrzejowi Wójcikowi oraz ks. Tymoteuszowi Bujokowi.

Spotkanie Świąteczne dla dzieci zostało zorganizowane przy udziale Wolontariuszy, którym bardzo dziękujemy (Agnieszka Kołodziej, Ewa Nowak, Zuzanna Tofilska, Hanna Zielińska, Dominik Krzywicki, Łukasz Brodziak, Agata Konarska –Niżankowska, Joanna, Michał, Aleksandra i Mateusz Bedliccy, Kamil Fornal, Bożena Szwajda, Wiktoria Szwajda, Paweł Krakowczyk, Jarosław Dworaczek)

Koordynator akcji,
Magdalena Fornal