Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie;
niech 
słońce nie zachodzi nad gniewem waszym.
Ef 4,62

 

Odbyło się kolejne spotkanie "Poznaj całą Biblię". Tematyka obejmowała Przybytek na pustyni, jego budowę i znaczenie oraz proroctwa dotyczące czasów przed powrotem Jezusa Chrystusa.