Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie;
niech 
słońce nie zachodzi nad gniewem waszym.
Ef 4,62

 

Dnia 27 listopada 2016 r. odbyło się XXX Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego. Odczytano i przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, przedstawiono sprawozdanie z minionych trzech lat działalności ETE i prac jego Zarządu. Przedstawiono protokół z prac Komisji Rewizyjnej ETE oraz udzielono absolutorium Zarządowi ETE. Podczas Zgromadzenia omawiano bieżące problemy i plany Towarzystwa. Ustępujący Zarząd w czasie trwania swojej kadencji spotkał się 24 razy.

W związku z zakończeniem 3 letniej kadencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej przeprowadzono wybory, których wyniki podajemy poniżej:

Zarząd ETE:

  1. Ks. Andrzej Wójcik - prezes
  2. Maria Czudek
  3. Lidia Janik
  4. Tomasz Raszka

Komisja Rewizyjna:

  1. Krystyna Wojnar
  2. Marek Brózda
  3. Dariusz Guńka


XXX Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego w Gliwicach odbyło się w sali parafialnej parafii
ewangelicko-augsburskiej w Gliwicach. Wszystkim zaangażowanym, wspierającym w jakikolwiek sposób ETE, serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej
współpracy. Dalej modlimy się i o modlitwę prosimy, by Bóg nadal błogosławił to dzieło.

Soli Deo Gloria!