Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie;
niech 
słońce nie zachodzi nad gniewem waszym.
Ef 4,62

 

W ewangelickim kościele Zbawiciela w Gliwicach odbył się koncert z cyklu "J. S. Bach - Muzyka i Słowo". Wystąpił Zespół Wokalny Contento Core pod dyr. Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej w towarzystwie Marii Misiarz - wiolonczela oraz Anny Firlus - pozytyw. Zapraszamy do galerii zdjęć!

Tytuł koncertu: „Smutek i radość”

Koncert to kolejna inicjatywa z cyklu „Muzyka i Słowo” realizowana przez Stowarzyszenie „Art In Motion” we współpracy z parafiami ewangelickimi. Pierwsze koncerty z muzyką Jana Sebastiana Bacha i zawartym w niej Słowem odbyły się w maju 2016 r. w Kościele Ewangelickim w Katowicach przy udziale Orkiestry Historycznej, znakomitych solistów i Zespołu Wokalnego Contento Core przyciągając pełne ławy słuchaczy. Tym razem, 5 listopada w Gliwicach, a 6 listopada w Katowicach, w bardziej kameralnym repertuarze ponownie zaprezentował się Zespół Wokalny Contento Core pod dyr. Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej, wykonując motety Bacha oraz utwory innego niemieckiego kompozytora Heinricha Schűtza. Zespołowi towrzyszyły: Anna Firlus (pozytyw) i Maria Misiarz (wiolonczela) realizujące partie basso continuo.

Ideą cyklu  koncertów jest przybliżenie słuchaczom muzyki sakralnej Jana Sebastiana Bacha oraz jemu współczesnych, skupiając się nie tylko na warstwie muzycznej, ale przede wszystkim na wykorzystanych przez nich tekstach, które kreują warstwę muzyczną. Ukazanie tego nierozerwalnego związku Muzyki ze Słowem, pozwala lepiej poznać i zauważyć niejednokrotnie fascynujące muzyczne zabiegi, mające na celu zobrazować ewangeliczne teksty, które były źródłem inspiracji dla kompozytorów.

Poza prezentacją muzyczną koncerty wzbogacone są o krótkie mini-wykłady, przybliżające kontekst historyczny oraz przedstawiające i interpretujące teksty wykonywanych utworów, tak by ich odbiór przez słuchaczy mógł odbywać się jednocześnie na kilku płaszczyznach, pozwalając na świadome słuchanie i muzyczno-duchowe refleksje. Wszystkie teksty utworów są na bieżąco wyświetlane na ekranie, tak by słuchacze mogli na bieżąco śledzić Muzykę i Słowo.

Idea koncertów wzięła się z obserwacji coraz częstszego nie zwracania uwagi przez organizatorów wydarzeń muzycznych na warstwę tekstową utworów sakralnych, wykonywanych w salach koncertowych, odcinając tym samym odbiorców od źródła wykonywanej muzyki, jakim jest słowo, a tym samym od możliwości pełnego poznania kunsztu kompozytorskiego Jana Sebastiana Bacha – najwybitniejszego kompozytora w historii muzyki.

 

Wykonawcy:
Zespół Wokalny Contento Core, dyr. Maria Piotrowska-Bogalecka
Anna Firlus – klawesyn, Maria Misiarz – wiolonczela

 

Program:

 Chorał “Tym, co idą w Raju stronę” na melodię chorałową

Werde munter, mein Gemüthe” z kantaty "Herz und Mund und Tat und Leben"  BWV147 (BWV-147/6) J. S. Bacha

S. Bach - Motet “Jezu, moja radości” (BWV-227 “Jesu, meine Freude”)

Heinrich Schütz -  “Biada mi, Panie” (SWV-65 “Heu mihi Domino”)

Heinrich Schütz - “Błogosławieni którzy w Panu umierają” (SWV 391 “Selig sind die Toden”)

S. Bach - Motet “Przyjdź, Jezu, przyjdź” (BWV-229 “Komm, Jesu, komm”)

Chorał “Raduj się o duszo moja” na melodię chorałową 
"Werde munter, mein Gemüthe”  z kantaty "Herz und Mund und Tat und Leben" 

 

 

 

 

Współorganizatorzy:

Stowarzyszenie „Art In Motion”

Towarzystwo Kulturalne FUGA
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP