Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie;
niech 
słońce nie zachodzi nad gniewem waszym.
Ef 4,62

 

19 czerwca 2016 r., podczas nabożeństwa w Pyskowicach, dzieci uczęszczające na lekcje religii otrzymały świadectwa z uzyskanymi ocenami. W modlitwie powszechnej dziękowaliśmy za miniony rok szkolny i prosiliśmy o bezpieczne wakacje i dobry odpoczynek.

Prosiliśmy także o to, by czas wolny od szkoły nie był czasem przerwy w kontakcie z Bogiem. Wszystkim uczniom życzymy błogosławionego czasu wakacji.