Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie;
niech 
słońce nie zachodzi nad gniewem waszym.
Ef 4,62

 

2 czerwca (czwartek) 2016 r. o godz.19.00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu: Spotkania ze Słowem Bożym. Temat "Jak poradzić sobie ze złem?" zaprezentował Mario Liber.


 

Pogląd dr Davida A. De Witta związany z tym tematem możecie przestudiować na stronie tutaj. 

Na końcu rozważań De Vitta, przedstawionych na ww. stronie, znaleźć można takie przemyślenia związane ze złem:

  1. Jaki powinniśmy mieć pogląd na zło i suwerenność Boga? 

Propozycja odpowiedzi de Witta

Z wiecznej perspektywy Boga wszystkie wydarzenia są częścią Jego planu. Pomimo tego, że wszyscy ludzie są źli i popełniają złe czyny (List do Rzymian 3,10-18), są jednak częścią suwerennego planu Boga. Dlatego skutki ich działań są bezsprzecznie dobrymi dziełami Boga (List do Rzymian 8,28). 

  1. Jak pojedynczy człowiek ma traktować zło?

Propozycja odpowiedzi de Witta

 Niech kocha swoich wrogów, nadstawia drugi policzek i przebacza. 

  1. Jak władza ma się rozprawiać ze złem?

Propozycja odpowiedzi de Witta

Bóg ustanowił władze wraz z wprowadzeniem prawa Mojżeszowego. Generalnie jest to dobry model. Przeciwnie jednak niż jednostka, władza powinna nosić miecz i wprowadzać sprawiedliwość. 

 

Czy zgadzasz się z  de Wittem? A może widzisz to inaczej? Zapraszamy do dyskusji na spotkaniu!