Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie;
niech 
słońce nie zachodzi nad gniewem waszym.
Ef 4,62

 

    W kościele Zbawiciela w Gliwicach odbyło się Zgromadzenie Parafialne, podczas którego między innymi zatwierdzone zostały uchwały Rady Parafialnej dotyczące bilansu z działalności gospodarczej parafii.