Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie;
niech 
słońce nie zachodzi nad gniewem waszym.
Ef 4,62

 

Jak co roku spotkaliśmy się na tradycyjnym ekumenicznym nabożeństwie w Łabędach, które tym razem odbyło się w ewangelickim kościele Marcina Lutra. W nabożeństwie wzięli udział księża z parafii rzymsko-katolickiej św. Jerzego w Łabędach: ks. Antonii Pleśniak, ks. Rafał Dappa i ks. Piotr Borowiak, a z parafii ewangelicko-augsburskiej: ks. Andrzej Wójcik i ks. Tymoteusz Bujok.

 

Kazanie wygłosił ks. Piotr Borowiak, który w maju został wyświecony na księdza. Po wygłoszonym kazaniu dotyczącym imienia Jezus i jego znaczenia w naszym codziennym życiu, ks. Piotr otrzymał od gospodarzy w prezencie zbiór kazań śp. ks. bpa Tadeusza Szurmana  W Słowie Prawda, który na Śląsku mocno wpisał się w karty ekumenicznej historii. Po nabożeństwie wystąpił chór parafii ewangelickiej w Gliwicach Animato oraz zespół Altum gromadzący swoich członków z kilku śląskich rzymsko-katolickich parafii. Chórem Animato dyrygowała Zoriana Łańcucka, a chórem Altum Michał Głąb. Trzeba przyznać, że podczas występu obu chórów mogliśmy przeżyć nie tylko dobre doznania muzyczne, ale też modlić się razem z wykonawcami. Po nabożeństwie udaliśmy się do przykościelnego ogrodu, gdzie czekała na nas kawa, herbata i ciasto. Dziękujemy Bogu za dar jedności, wspaniały czas wspólnej modlitwy i dobrą pogodę, dzięki której mogliśmy spędzić ze sobą dobry czas.


Foto: Grzegorz Łańcucki