Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Ps 42,3

 

Konfirmantki przystąpiły do egzaminu.


 

10 maja 2016 r. odbył się egzamin konfirmacyjny. Egzamin składał się z części pisemnej i ustnej. Na część pisemną składały się pytania z historii kościoła, wiedzy biblijnej, dogmatycznej i katechizmowej, w częściu ustnej padały pytania sytuacyjne, w których konfirmantki musiały zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Po egzaminie odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami. Na zakończenie spotkania modliliśmy się, by przygotowania i dzień konfirmacji były szczególne, by dziewczyny mogły wykorzystać z pomocą Ducha Świętego zdobytą wiedzę, by świadomie przeżyły swoje ślubowanie wierności Bogu i kościołowi.