Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Ps 42,3

 

30 kwietnia 2016 r. w Zabrzu odbył się Diecezjalny Zjazd Konfirmantów i Rodziców. Z naszej parafii w spotkaniu uczestniczyły trzy konfirmantki.Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w nabożeństwie oraz zapoznać się z różnymi formami działalności Kościoła (między innymi z pracą Grupy Pedagogów Ulicy „UNO”). W spotkaniu wziął udział także ks. Tymoteusz Bujok, który jako Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży zaprezentował konfirmantom możliwości zaangażowania się w życie Kościoła.