Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj! Otwórz, Panie, oczy swoje i patrz! 2 Krl 19,16

 

Od 1 września 2018 r. służbę wikariusza w Gliwicach pełni ks. dr Grzegorz Olek.

Ks. dr Grzegorz Olek o sobie:

Urodziłem się w Cieszynie, a wychowałem w Ustroniu. Wybrałem studia teologiczne i pracę w Kościele, bo fascynuje mnie Biblia i towarzyszenie ludziom na drodze wiary w Jezusa Chrystusa. Moim pierwszym miejscem służby było Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. W tym okresie miałem również okazję rozwijać się naukowo i duszpastersko, broniąc pracę doktorską z biblistyki na ChAT* i składając egzamin superwizora TPiPP**. Od zeszłego roku akademickiego powierzono mi prowadzenie Szkoły Biblijnej CME i cieszę się, że mogę to kontynuować jako wikariusz w parafii Gliwice. W wolnym czasie lubię pisać teksty i przedstawienia, napić się dobrej kawy i herbaty, poznawać świat.

Nie byłbym tym, kim jestem, gdyby nie moja kochana żona Ania. A nasz dwuletni syn Gabriel dba o to, żebyśmy stali się inni, niż jesteśmy.

Werset biblijny, który ma dla mnie szczególne znaczenie to Ga 5,1: "Chrystus uwolnił was do wolności - trzymajcie się jej i nie dajcie znowu zrobić z siebie niewolników!"

* Chrześcijańska Akademia Teologiczna

**Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej