Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj! Otwórz, Panie, oczy swoje i patrz! 2 Krl 19,16

 

Grupa Przyjaciół  Izraela i Narodu Żydowskiego z różnych kościołów chrześcijańskich w Gliwicach zaprasza na spotkania dedykowane studiowaniu Słowa Bożego, w szczególności Starego Testamentu (Tory), oraz modlitwie za Izrael, o Naród Żydowski i pozostałe narody na Bliskim Wschodzie. 

Spotkania dedykowane studiowaniu Pisma Świętego odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 17.30 w salce parafialnej przy ulicy Jagiellońskiej 19a w Gliwicach.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 13 czerwca.

4 Mż 4,21-7,89 - Parsza Naso

  •  Sdz 13,2-25
  •  Ap 21,17-26