Bóg nie jest daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy. Dz 17,27-28

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Parafialnym Klubie Aktywnego Seniora w Gliwicach

Termin:

  • każda 3 sobota miesiąca
  • czas 10.00-12.00

Uczestnicy:

  • każdy chętny Senior
  • osoby, które chcą się zaangażować w tę aktywność Parafii

Wolontariusze do kontaktu:

  • Magdalena Fornal: tel. 606107 576

Dojazd Seniorów:

  • zaplanowano możliwość pomocy Wolontariuszy w dowozie Seniorów, których stan zdrowia uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora

Oferta:

  • wsparcie duchowe, rozważania Biblijne
  • zajęci atematyczne z zakresu kultury, ochrony zdrowia, zasad zdrowego żywienia, historii, nowoczesnych technologii, sztuki kulinarnej i inne
  • spotkania towarzyskie (szachy, gry planszowe, wspólne wyjścia do placówek kultury, wycieczki i inne zgodnie z życzeniami Seniorów)
  • na życzenie Seniora możliwość odwiedzin w domu