Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Kol 1,15

 

W niedzielę 28 lutego po nabożeństwie w kościele Zbawiciela odbyło się Zgromadzenie Parafialne, w trakcie którego przyjęte zostały sprawozdania opisowe, statystyka parafii, sprawozdanie finansowe i protokół komisji rewizyjnej, a radzie parafialnej zostało udzielone absolutorium za 2020 rok. Przyjęto także preliminarz na 2021 rok.