Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Jk 1,19

 W niedzielę 19 maja 2019 od godz. 10.15 w Zabrzu odbędzie się 73. Diecezjalny Zjazd Chórów - Święto Pieśni Diecezji Katowickiej.

Miejsce: Kościół "Pokoju" w Zabrzu, ul. Ks. Marcina Lutra 2.