Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi. 1 Kor 7,23

 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 84 lat zmarł śp. Rudolf Niemiec, ojciec
bp. Mariana Niemca.

Pogrzeb odbył się w środę, 23 stycznia 2019 roku, o godz. 13.00 z kościoła
ewangelickiego w Pszczynie na miejscowy cmentarz. 

Rodzina wyraziła prośbę, aby zamiast wieńców i kwiatów złożyć ofiarę na cele
diakonijne parafii w Pszczynie.
Konto: 06 8448 0004 0000 0172 2001 0001

Śp. Rudolf Józef Niemiec był synem Józefa i Zofii z domu Milerska. Urodził
się 7 listopada 1934 roku w Pszczynie i tam też zmarł w dniu 20 stycznia
2019 roku. W małżeństwie z Gertrudą z d. Mrozik przeżyli wspólnie 62 lata.
Pozostawił: żonę, syna Mariana - biskupa Diecezji Katowickiej, dwie córki
oraz pozostałą rodzinę.