Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Mt 16,26

W dniu 20 grudnia odwiedziła nas delegacja 12 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej „Mistral”, która przyniosła do naszej parafii Światło z Betlejem. Dziękujemy!