Jezus Chrystus mówi: Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mt 28,20

 

W dniu 20 grudnia odwiedziła nas delegacja 12 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej „Mistral”, która przyniosła do naszej parafii Światło z Betlejem. Dziękujemy!