Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Mt 16,26

W dniu 16 grudnia w trakcie niedzielnego nabożeństwa przeżywaliśmy konwersje 4 osób oraz błogosławiliśmy rocznego Kacpra. Nowym parafianom i Kacprowi życzymy Bożego błogosławieństwa!