Jezus Chrystus mówi: Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mt 28,20

 

19 stycznia w Auli Szkół ETE odbyło się pierwsze spotkanie dla wolontariuszy parafialnych. Ks. Andrzej Wójcik i ks. Grzegorz Olek przywitali zgromadzonych oraz wyjaśnili ideę spotkania, znaczenie zaangażowania w życie parafii i biblijne podstawy obrazu Kościoła jako wspólnoty, która  żyje z dzielenia się darami, które się otrzymało. Następnie przy barszczu, krokietach, kawie i ciastach toczyły się przez długi czas rozmowy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli obecni na  spotkaniu i tym, którzy współtworzą życie naszej parafii, a w spotkaniu z różnych względów nie mogli wziąć udziału.

 

 

 

Foto: Grzegorz Łańcucki