Jezus Chrystus mówi: Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mt 28,20

 

20 grudnia w ramach Ekumenicznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się u luteranów w Gliwicach nabożeństwo ekumeniczne z udziałem przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego, Metodystycznego i Zielonoświątkowego. Wyjątkowy charakter nabożeństwu nadał fakt wygłoszenia kazania przez bp. Jana Kopca oraz świętowanie Sakramentu Ołtarza, który jest  wciąż wyzwaniem dla dialogu ekumenicznego.


Po nabożeństwie odbyło się spotkanie przedstawicieli Kościołów przy wspólnym, zastawionym stole, aby ekumenizm miał także wymiar osobistych spotkań, a nie wyłącznie liturgicznych spotkań.


Foto: Grzegorz Łańcucki