Jezus Chrystus mówi: Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mt 28,20

 

23 grudnia o godz. 11.00 w Gliwicach świętowaliśmy 4 niedzielę w Adwencie rodzinnym nabożeństwem.
Podczas nabożeństwa wystąpiły dzieci, a kazanie miało specjalny, rodzinny charakter.

 

 

 

 

 

 

 

 Zobacz zdjęcia:

 

Możesz posłuchać występu dzieci: