Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Ps 139,14

 

5 grudnia 2018 roku do Gliwic zawitała 3. Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej.

W Gliwicach o 15:30 odbyło się spotkanie w szkołach ETE z prelekcją nt. działań proekologicznych w mieście Gliwice oraz o 19:00 nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w Gliwicach, przy ul. Kłodnickiej 3.

 

 

Prelekcja i nabożeństwo ekumenicznego były zorganizowane we współpracy z Miastem Gliwice

https://gliwice.eu/

 

5 grudnia 2018 roku do Gliwic zawitała 3. Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej, która wyruszyła z Bonn. Pielgrzymi z Niemiec, Danii, Francji, Szwecji
i Holandii przybyli do Szkół Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego, by tam po 23 km marszu (wcześniej stacjonowali w Orzeszu) ogrzać się, zjeść obiad, odpocząć na chwilę i wziąć udział w przygotowanym programie. Wraz z uczniami ETE i zaproszonymi gośćmi mieli możliwość wysłuchania w języku angielskim wykładu p. dr. inż. Tomasza Misztala, głównego specjalisty z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gliwice, który przedstawił prezentację pt. Low emission economy in Gliwice. Po wykładzie był czas na zadawanie pytań. Następnie wysłuchaliśmy prezentacji przygotowanej przez uczniów o działaniach sprzyjających ekologii, które mają miejsce na terenie Szkół ETE. Także uczestnicy pielgrzymki zaprezentowali ideę marszu oraz swoje spostrzeżenia dotyczące działań ekologicznych na świecie. Później grupa przemaszerowała do Kościoła ewangelicko-metodystycznego, gdzie w godzinach wieczornych odbyło się ekumeniczne nabożeństwo, prowadzone dwujęzycznie (polsko-niemieckie), gdzie kazanie wygłosił ks. Adam Kleszczyński, emerytowany pastor kościoła ewangelicko-metodystycznego, a pozdrowienia wygłosili uczestnicy pielgrzymki oraz duchowni: ks. Andrzej Wójcik z parafii ewangelicko-augsburskiej w Gliwicach oraz ks. Henryk Gerlic z Kościoła rzymsko-katolickiego. Gospodarz spotkania, ks. Krzysztof Kłusek zakończył nabożeństwo błogosławieństwem. Po nabożeństwie spotkaliśmy się w sali parafialnej, gdzie mogliśmy porozmawiać z gośćmi na różne tematy, nie tylko związane z ekologią. Całe nabożeństwo tłumaczył z języka polskiego na niemiecki ks. dr Grzegorz Olek, wikariusz naszej parafii. Każdemu z nas to niecodzienne spotkanie uświadomiło, jak ważne jest by dbać o dar, jaki dostaliśmy od Boga – Ziemię, którą niestety często sami niszczymy....

 

 

Więcej informacji nt. Pielgrzymki na stronie: www.pielgrzymkadlaklimatu.pl.