Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Jk 1,19

24 listopada o godz. 18.00 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie w trakcie Wieczoru Chwały wystąpił zespół Pastores (z przyjaciółmi), w którym na gitarze gra nasz proboszcz.

 

 

 

 

 

 Skład zespołu:
ks. Marcin Makula voc - proboszcz parafii ewangelickiej w Golasowicach
ks. Daniel Ferek piano - proboszcz parafii ewangelickiej w Wodzisławiu Śląskim
ks. Mirosław Czyż voc - proboszcz parafii ewangelickiej w Pszczynie
ks. Andrzej Wójcik git - proboszcz parafii ewangelickiej w Gliwicach
ks. Eneasz Kowalski bas - proboszcz parafii ewangelickiej w Pokoju
ks. Robert Augustyn perkusja - wikariusz parafii ewangelickiej w Katowicach Szopienicach

GOŚCINNNIE WYSTĄPILI:
Jacek Dzwonowski - skrzypce
Dominka Centner - śpiew