Jezus Chrystus mówi: Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mt 28,20

 

W niedzielę 21 października 2018 roku nabożeństwo w Gliwicach było poświęcone pytaniu: Po co nam Kościół? Kazanie wygłosił ks. Karol Macura (posłuchaj), a w trakcie nabożeństwa śpiewał zespół.