Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Ps 139,14

 

15 października o godz. 18.00 w sali na Jagiellońskiej odbyło się spotkanie z okazji Święta Sukkot na którym wykład wygłosił Emanuel Machnicki.

 

 

 

Spotkanie rozpoczął ks. Grzegorz Olek od przywitania gości w imieniu parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach i przekazał prowadzenie wieczoru Jackowi Szelidze, który wspólnie z Adamem Markiem poprowadzili zebranych w śpiewie. Następnie prowadzący wieczór przedstawił krótkie wprowadzenie w charakter Święta Sukkot z perspektywy chrześcijańskiej, podkreślając znaczenie podstawowego terminu sukka, jego znaczeń metaforycznych, przykładów wystąpienia w Biblii oraz duchowego znaczenia Święta Sukkot. Po wprowadzeniu zaprosił wykładowcę, Emanuela Machnickiego, znawcę tematyki żydowskiej, do przedstawienia zapowiedzianego tematu - Proroczego obrazu Zgromadzenia Bożego. Wykładowca zreferował krótko charakter Święta, jego specyfikę i znaczenie dla zrozumienia pewnych słów Jezusa z Ewangelii Jana, jak i szereg innych obserwacji i przemyśleń dotyczących znaczenia różnych elementów Święta Sukkot z perspektywy wiary w Jezusa jako Mesjasza Izraela.

Na zakończenie Jacek Szeliga zadął w oryginalny szofar (róg), co jest charakterystyczne dla tego święta i i ma swoje znaczenie. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób.