Jezus Chrystus mówi: Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mt 28,20

 

2 września 2018 roku na nabożeństwie w Kościele Zbawiciela w Gliwicach żegnaliśmy pełniącego do 31 sierpnia 2018 funkcję wikariusza parafii ks. Tymoteusza Bujoka z rodziną oraz witaliśmy ks. dr Grzegorza Olka z rodziną, który od 1 września 2018 jest wikariuszem naszej parafii.

 

W trakcie nabożeństwa proboszcz parafii, ks. Andrzej Wójcik oficjalnie pożegnał ks. Tymoteusza i podziękował mu oraz jego żonie, Lucynie, za to wszystko, co wnieśli w życie parafii i za wspólnie spędzone trzy lata. Podkreślił, że starał się wprowadzać wikariusza we wszystkie aspekty życia parafialnego, również te trudne. W imieniu rady parafialnej podziękowanie ks. Tymoteuszowi i jego żonie złożył kurator parafii Czesław Czudek wraz z żoną Marią Czudek, członkiem rady parafialnej.

Przed wysłaniem dzieci na szkółkę niedzielną odbyło się krótkie, pełne humoru przedstawienie z użyciem Muppetów nt. zmiany wikariusza w parafii.

W końcowej części nabożeństwa przywitano nowego wikariusza z rodziną, ks. dr Grzegorza Olka, jego żonę Annę i syna Gabriela.

Na zakończenie nabożeństwa proboszcz parafii udzielił osobistego błogosławieństwa byłemu i obecnemu wikariuszowi gliwickiego zboru.