Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Prz 16,24

 

Data: 17.02.2019 r.

Święto: 3 niedziela przed Pasją (Septuagesimae)

Tekst: Kzn 7,15-18

Biblia Warszawska - Księga Kaznodziei Salomona 7,15-18:

(15) To wszystko widziałem w moim nędznym życiu: Niejeden sprawiedliwy ginie w swej sprawiedliwości, a niejeden bezbożny żyje długo w swej złości. (16) Nie bądź zbyt sprawiedliwy i nie udawaj zbyt mądrego: dlaczego miałbyś sam siebie gubić? (17) Nie bądź zbyt grzeszny ani zbyt głupi: dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać? (18) Dobrze, jeżeli trzymać się będziesz jednego i nie puścisz ze swojej ręki i drugiego; bo kto się Boga boi, unika tego wszystkiego.