Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Prz 16,24

 

Data: 03.02.2019 r.

Święto: 5 niedziela przed Pasją

Tekst: 1 Kor 1,4-9

Biblia Warszawska - 1 List do Koryntian 1,4-9:

 (4) Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, (5) iżeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, (6) ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, (7) tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, (8) który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. (9) Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego.