Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Jk 1,19

Data: 13.01.2019 r.

Święto: 1 niedziela po Epifanii

Tekst: Joz 3,5-11.17

Biblia Warszawska - Księga Jozuego 3,5-11.17:

(5) A Jozue rzekł do ludu: Poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. (6) Do kapłanów zaś Jozue rzekł: podnieście Skrzynię Przymierza i przejdźcie przed ludem. Podnieśli więc Skrzynię Przymierza i szli przed ludem. (7) A Pan rzekł do Jozuego: Dzisiaj zacznę cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. (8) Ty zaś nakaż kapłanom, niosącym Skrzynię Przymierza: Gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, zatrzymajcie się w Jordanie. (9) Po czym rzekł Jozue do synów izraelskich: Zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Pana, Boga waszego. (10) Jozue rzekł: Po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was i że na pewno wypędzi przed wami Kananejczyków, Chetejczyków, Chiwwijczyków, Peryzyjczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków i Jebuzejczyków. (11) Oto Skrzynia Przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. [...] (17) Kapłani niosący Skrzynię Przymierza Pana stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył przeprawę przez Jordan.