Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Jk 1,19

Data: 31.12.2018 r.

Święto: Stary Rok

Tekst: Ps 34,15

Biblia Warszawska - Ps 34,15:

(15) Odwróć się od zła i czyń dobrze, Szukaj pokoju i ubiegaj się oń!