Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Mt 16,26

Nasza refleksja o nas samych. Co nas zachęca do bycia razem? Dlaczego tworzymy wspólnotę? Co nas łączy? Reportaż o Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach.