Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Prz 16,24

 

Na posiedzieniu 22 października 2018 roku Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pyskowicach uchwaliła regulamin cmentarza oraz stawki za pochówek, rezerwację, wykonanie prac kamieniarskich i in.

 

 

Od tego momentu wszyscy dysponenci grobów są proszeni o sprawdzenie, czy nie zalegają z opłatą za prolongatę lub rezerwację grobów. W tym tygodniu będą podane do wiadomości informacje nt. dyżurów, w trakcie których będzie można uregulować zaległe lub należne opłaty.

Regulamin można zobaczyć tutaj.