O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała
w poznanie i wszelkie doznanie.
Flp 1,9

Nabożeństwo ekumeniczne u Metodystów - 25 czerwca 2017

W niedzielę 25 czerwca w kaplicy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Gliwicach, odbyło się nabożeństwo z udziałem zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce Ks. Superintendenta Andrzeja Malickiego. Kazanie wygłosił bp Patrick Philipp Streiff ze Szwajcarii, który został wybrany na biskupa ZKM w Europie Środkowej i Południowej w skład którego wchodzi również Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP. W nabożeństwie uczestniczyli i wygłosili pozdrowienia: ks. Jerzy Bajorek z Kościoła Polsko-Katolickiego oraz ks. Andrzej Wójcik z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach. Po uroczystym nabożeństwie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni przez pastora parafii, ks. Krzysztofa Kłuska, na wspólny posiłek - chrześcijańską agapę.

Czytaj więcej...