Jezus rzekł: Powiadam wam, że jeśli ci będa milczeć, kamienie krzyczeć będą. Łk 19,40