Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
Obj 21,6

Kontakt

Opieka nad stroną internetową parafii - ks. Andrzej Wójcik, ks. Tymoteusz Bujok