Oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
Łk 13,30

Kontakt

Opieka nad stroną internetową parafii - ks. Andrzej Wójcik, ks. Tymoteusz Bujok