Zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie jemu. 1 Sm 7,3