Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
Obj 21,6