Oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
Łk 13,30