I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam!
Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam. J 20,21