Radujcie się z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Łk 10,20

 

W imieniu Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego zachęcamy do przekazania 1% na działalność Zespołu Szkół ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach. Szczegóły po rozwinięciu wiadomości.