Radujcie się z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Łk 10,20

 

W niedzielę 28 lutego po nabożeństwie w kościele Zbawiciela zapraszamy wszystkich członków parafii na Zgromadzenie Parafialne, które jest corocznym zebraniem sprawozdawczym. Serdecznie prosimy o pozostanie chwilę po nabożeństwie, aby zapoznać się ze sprawozdaniami z roku 2020, planami na 2021 oraz przegłosować stosowne uchwały.