Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Ps 139,14

 

Od 6 maja 2020 roku uruchamiamy w ramach naszej parafii Parafialnę Szkołę Biblijną. Można powiedzieć, że jest to Godzina Biblijna 2.0, czyli odświeżony format wspólnego studiowania Słowa Bożego. W maju rozpoczynamy semestr pilotażowy szkoły, której zajęcia będą się odbywać wyłącznie za pośrednictwem łączy internetowych. Zaplanowanych jest osiem spotkań wykładowych - każdorazowo w środę o godz. 19:30 (ok. 40 minut wykładu i 20 minut czasu na dyskusję/rozmowę) oraz możliwość spotkań w mniejszych grupach, która będzie przestrzenia na omówienie poruszanych tematów, fragmentów księgi biblijnej i życiowych pytań wiary. Wykłady będą nagrywane i udostępniane w wersji audio studentom i studentkom, tak że jeśli komuś nie pasuje termin wykładu może odsłuchać jego treść i być na bieżąco.

Chcemy towarzyszyć wam w odkrywaniu przesłania Biblii i szukania odpowiedzi na pytanie o to, jak żyć wiarą dzisiaj, jak dzisiaj głosić Ewangelię.

Planowane terminy spotkań:

6.05, 13.05, 20.05, 27.05, 3.06, 10.06, 17.06, 24.06 (każdorazowo o 19:30)

Studiowanie:

Ośmiu wykładom odpowiada sześć spotkań grup. Spotkania grup odbywać się będą w różnych terminach - zależnie od dyspozycyjności moderatorów - i będzie można wybrać odpowiedni termin. Pracujemy jeszcze nad kwestią spotkań, terminów, sposobów ich prowadzenia - więcej informacji pojawi się wkrótce.

Istnieje możliwość bycia wolnym słuchaczem i uczestnictwa tylko w wykładach, choć wtedy traci się bezcenną możliwość budowania się w wierze w mniejszej grupie osób.

Tematyka spotkań:

6.05: Kwestie organizacyjne / Wykład: Sposoby lektury Pisma Świętego - znane i nieznane;

13.05: List do Filemona cz.1: Osobisty list Apostoła Pawła;

20.05: List do Filemona cz.2: Niewolnictwo w świecie starożytnym a chrześcijaństwo. Dylemat pierwszego Kościoła;

27.05: List do Filemona cz.3: Ewangelia rozsadza struktury społeczne - co to znaczy dla mnie?;

Pierwsze cztery wykłady poprowadzi ks. dr Grzegorz Olek. Wkrótce podamy kolejne tematy i prowadzących je wykładowców.

Uczestnictwo:

W zajęciach mogą wziąć udział także zainteresowane osoby z innych luterańskich parafii, sympatycy naszego Kościoła i in. Prosimy o kontakt z ks. Grzegorz na adres e-mail, podany na poniższym plakacie i tutaj.