Wielu mówi: Kto ukaże nam dobro?
Wznieś nad nimi światło oblicza swego, Panie! Ps 4,7

 

Serdecznie zapraszamy do organizacji nabożeństw domowych w obecnej sytuacji, gdy zalecane jest unikanie większych skupisk ludzi. Zdajemy sobie sprawę, że ta praktyka poszła w zapomnienie, więc przygotowaliśmy i pracujemy nad kolejnymi materiałami pomocniczymi do prowadzenia nabożeństw domowych.

Wideo ChTI o nabożeństwie domowym

Czym jest nabożeństwo domowe?

Porządek nabożeństwa domowego - prowadzący

Porządek nabożeństwa domowego - uczestnik

Porządek dla uczestnika drukujemy obustronnie (przerzucenie względem krótkiej krawędzi), a następnie składamy na trzy części.

Tekst modlitwy wstawienniczej Światowej Federacji Luterańskiej

Kazanie do wykorzystania na nabożeństwie domowym - niedziela Oculi (15 marca 2020)