Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie! Hi 19,25

 

ODWOŁANE 5 listopada (wtorek) o godz. 19.00 do sali na Jagiellońskiej (domofon: sala) na spotkanie dla osób zainteresowanych wiarą i Kościołem. Zapraszamy wszystkich, którzy odkrywają znaczenie wiary dla życia, są zainteresowani luterańskim sposobem wyznawania wiary chrześcijańskiej lub są w trakcie duchowych poszukiwań. Spotkania prowadzą ks. Andrzej Wójcik i ks. Grzegorz Olek.