Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie! Hi 19,25

 

Najbliższa uroczystość konfirmacji w naszej parafii - w Kościele Zbawiciela - zaplanowana jest na 31 maja 2020.