Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Jk 1,19

Najbliższa uroczystość konfirmacji w naszej parafii - w Kościele Zbawiciela - zaplanowana jest na 31 maja 2020.