Sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Rz 8,18

 

Serdecznie zapraszamy na wykład 28 lutego o 18.00 pt.: "Co o miłości Boga i o działaniu Ducha Świętego prorokują Ozeasz i Joel?". Czy historia Ozeasza dowodzi, że miłość łączy się z bólem? Czy Bóg, jako suweren, może poświęcić życie jednostki, by przemówić do wielu? Co, tak naprawdę, widział i zapowiadał Joel? Czy jego proroctwo o niezwykłym działaniu Ducha Świętego się wypełniło?

Mówcą będzie Marek Cieślar, wykładowca Szkoły Biblijnej CME i wieloletni redaktor programu luterańskiego "Po Prostu".

Cykl tworzą trzy wykłady poświęcone przesłaniu wybranych ksiąg ze zbioru Proroków Mniejszych.

Spotkania każdorazowo odbywają się w sali na Jagiellońskiej 19a.

Już zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu:

21.03 "Lekcje Jonasza i Micheasza - czego uczymy się z historii życia i z treści poselstwa proroków?"
25.04 "Do czego zachęcają nas ostatni prorocy ST, Zachariasz i Malachiasz?"