Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Prz 16,24

 

Za nami trzecie spotkanie z cyklu Nieznany wykład Jezusa - cz. 3: Chrystus w Pieśni nad Pieśniami, które odbyło się w czwartek, 29 listopada o godz. 18.00 w salce parafialnej przy ulicy Jagiellońskiej. W podróży przez zapowiedzi przyjścia Chrystusa w Starym Testamencie poprowadził nas Marek Cieślar.

 

„I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach” Łk 24,27.

Kleopas i jego towarzysz w drodze do Emaus usłyszeli pasjonujący wykład Chrystusa. Byli pod takim wrażeniem, że nie zapisali go, ani nie zarejestrowali w mp3. To dobrze, bo mamy całe życie, by odkrywać, jakie słowa wypowiedział Jezus w dniu swego zmartwychwstania.

Nieco później, tego samego dnia, Jezus tłumaczył jedenastu:

„To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach” /Łk 24,44/.

Rozpoczęliśmy od wsłuchania się w Psalmy. Trzeci wykład był poświęcony Pieśni nad Pieśniami.

Ewangelista Łukasz podkreślił, że Zmartwychwstały „otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma” Łk 24,45.  Liczymy na to, że Duch Święty będzie otwierał i nasze umysły, zgodnie z obietnicą, iż będzie ożywiał Słowa Jezusa i objaśniał je wszystkim, którzy w Niego uwierzą.

Wykład poprowadził Marek Cieślar, Ewangelista w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, pracownik Centrum Misji i Ewangelizacji, szczególnie dobrze znany w roli redaktora luterańskiego programu radiowego "Po prostu" nadawanego w latach 2003-2017 na falach radia CCM.