I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam!
Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam. J 20,21

   

 

„Lobe den Herren – Głoś imię Pana” 

  • Mateusz Kowalski – viola da gamba
  • Zespół Muzyki Dawnej „Perfugium”

 w programie: chorały protestanckie oraz ich opracowania na lyra viol

Ramowy program festiwalu dostępny tutaj.