Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
Obj 21,6

   

 

„Lobe den Herren – Głoś imię Pana” 

  • Mateusz Kowalski – viola da gamba
  • Zespół Muzyki Dawnej „Perfugium”

 w programie: chorały protestanckie oraz ich opracowania na lyra viol

Ramowy program festiwalu dostępny tutaj.