Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Kol 1,15