Bóg mówi: Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pocieszenia poprowadzę ich. Jr 31,9